Πλατφόρμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εργασιών.
Χρονοδιαγράμματα - Σημειώσεις - Επικοινωνία σε ένα σύστημα!
Με την υποστήριξη του SBS Studies